Hadiah Untuk yang Dinanti

Menanti Buah Hati dan Hadiah Untuk Yang Dinanti

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, dan kami memohon ampun kepada-Nya. Telah lahir putri kami pada tanggal 31 Maret 2013 pukul 00.04.

IMG_20130331_002910

Kiranya Allah Jalla wa A’lla memberikan karunia yang besar ini sebagai penyejuk pandangan kami, penentram hati kami, penengah diantara kami dan pendo’a bagi kami.

Kiranya Allah Yang Maha Rahman menjadikannya seorang puteri yang shalihah, yang mengasihi dan disayangi.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang membantu :

Muhammad Ariyanto, Mifta Ari & Fajar Gun
Bapak RT Yandri

dr Ni Putu Titien Sri K
Bidan ..
dan Seluruh pegawai Rumah Sakit Mitra Cikarang
Kiranya Allah membalasnya dengan kebaikan. Jazakumullah khairan.